Liikkeellä rajua koirien hengitystietulehdusta

HUOMIO rajua koirien hengitystietulehdusta on tavattu Suomessa normaalia enemmän, oireiden aikainen tunnistaminen voi pelastaa koirasi hengen!

Yleisimpiä yskää aiheuttavia taudinaiheuttajia on käsitelty Kennelyskä-artikkelissa, mutta koska Evira on tiedottanut Suomessa löytyneistä kuolemaan johtaneista Streptococcus equi zooepidemicus tartunnoista, on tähän etsitty eri tutkimuksista, mitä bakteerista tiedämme. Jos lukuisien kuumeisten rajujen hengitystietulehdusten aiheuttajaksi paljastuu laajemmin tämä bakteeri, on tärkeää ymmärtää, miksi lieviinkin oireisiin pitää reagoida välittömästi!

Streptococcus equi zooepidemicus bakteeri on beeta-hemolyyttinen streptokokki, joka esiintyy yleisesti hevosen hengitysteissä ja se voi aiheuttaa hevosilla lieviä hengitystieoireita. Koirilla tartunnoista on raportoitu 1970-luvusta lähtien. Koirilla vakavat tartunnan ovat samantapaisia kuin ihmisellä toksisessa shokki syndroomassa.

Koirilla on tavattu suurta sairastuvutta ja kuolleisuutta aiheuttaneita epidemioita maailmalla erityisesti löytöeläinkenneleissä ja greayhound-kenneleissä. Altistavina tekijöinä tartunnalle on pidetty stressiä, raskasta treenaamista, muita puolustuskykyä huonontavia sairauksia ja suurta koiratiheyttä.

Zooepidemicus voi aiheuttaa aggressiivisen hemorragisen keuhkotulehduksen, joka johtaa kuolemaan 24-48 tunnissa. Kaikkea bakteerin taudinaiheuttamiskyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ei vielä tiedetä. Alkuvaiheessa oireilu voi muistuttaa kennelyskää (rohiseva yskä ja sierainvuoto) tai koira nostaa yhtäkkiä korkean kuumeen ilman muita oireita. Tartunnan edetessä koiralle kehittyy hengenahdistus, verinen sierainvuoto ja vointi voi romahtaa verenmyrkytyksen takia. Koira voi löytyä myös kuolleena ilman mitään havaittuja ennakko-oireita eli aina tartuntaa ei voi havaita ajoissa. Lievät oireet on erittäin tärkeää tunnistaa heti, jotta bakteeri saataisiin nujerrettua ja estettyä voimakas kudostuho. Pahasti sairastuneiden koirien elimistö muodostaa erittäin paljon tulehduksenvälittäjäaineita (esim. TNF-, IL-8, ja IL-6) bakteerin tavattuaan ja tämä ylireagointi saa aikaan voimakkaan kudostuhon. Tämän eri yksilöillä erilaisen reaktiotavan takia perheen kaikki koirat eivät sairastu.

Laboratoriokokeissa nähdään usein voimakkaasti kohonnut crp- tulehdusarvo ja tulehdussolujen voimakas nousu, elinarvot ovat tyypillisesti normaalit.

Oireettomat koirat voivat kantaa bakteeria nielurisoissaan. Koska koirat tulevat hyvin erilaisista olosuhteista, matkustavat paljon sekä kontakteja on paljon, on kotikoirienkin riski sairastua oireettomien kantajien välityksellä kasvanut ja taudinpurkauksia puolustuskyvyltään alttiissa yksiköissä tullaan varmasti näkemään tulevaisuudessa Suomessakin enemmän.

Tartuntatapaa ei täysin tunneta, mutta tartunnan voi saada ainakin suorissa kontakteissa, sopivissa olosuhteissa mahdollisesti myös välillisesti ihmisten, tilojen ja hoitovälineiden kautta.Löytöeläinkenneleissä, joissa tartunta on diagnosoitu, uudet populaation tuotavat koirat sairastuivat tyypillisesti 7-14 päivän kuluttua, osa sairastui vasta viikkojen kuluttua. Sekä rokotetut että rokottamattomat koirat ovat sairastuneet vakavasti. Kennelolosuhteissa bakteeri on eristetty pahasti sairastuneiden koirien naapureilta otetuista nielun vanutikkunäytteistä sekä ympäristöstä. Jotta uudet sairastumiset kenneltiloissa on saatu estettyä, on sairaat ja oireettoman koirat erotettu, oireettomat koirat lääkitty ja tilat siivottu,desinfiointi ja kuivatettu.

AJOISSA tunnistettu, lääkitty ja tukihoidettu koira voi toipua bakteerista täysin.

Jos huomaat koiransa sitten mitään epänormaalia, tulee kuume mitata hyvin herkästi ja hakeutua hoitoon!