Viralliset selkärangan röntgenkuvaukset

Monilla roduilla on ns. vastustettavia selkäsairauksia, joiden selville saamiseksi Kennelliitto vaatii virallisia selkärangan röntgentutkimuksia kyseisille roduille. Selkärangan röntgenkuvausta voidaan suositella kuitenkin kaikille koirille.
Jos röntgenkuvissa havaitaan muutoksia, voidaan keskustella muutosten vaikutuksista koiran liikkumiseen ja mahdolliseen harrastetoimintaan. Täten voidaan välttää turhaa kivun aiheuttamista ja mahdollisesti hidastaa muutosten etenemistä.

Selkärangan röntgenkuvauksissa selkä tutkitaan spondyloosin, kalkkeutuneiden välilevyjen ja välimuotoisten nikamien varalta.

Tutkimusta varten koira rauhoitetaan, jotta se olisi riittävän rento ja röntgenkuvat olisivat mahdollisimman informatiivisia.

Spondyloosi on selkärangan rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai – siltoja. Silloittumat ovat yleisimpiä rintarangan loppuosassa ja lannerangan sekä ristiselän alueella.

Kondrodystrofisilla roduilla on taipumus selkänikamien välilevyjen varhaiseen rappeutumiseen. Pitkälle rapeutuneet välilevyt voivat kalkkeutua. Kalkkeutumistaipumuksella on perinnöllinen tausta ja kalkkeutuneiden välilevyjen määrällä on yhteys lisääntyneeseen välilevytyräytymään (ns mäyräkoirahalvaus).

Välimuotoinen nikama on epänormaali nikama, joka sijaitsee selkärangan eri osien välissä. Yleisimmin välimuotoista nikamaa esiintyy lannerangan ja ristiluun välissä. Välimuotoinen nikama altistaa koiraa cauda equina syndroomalle, jossa hermot jäävät lannealueella puristukseen aiheuttaen koiralle kipua tai halvauksen.